Aanpassingen deko’s

Aanpassingen eu deko’s

 

De aanpassingen.

De aanpassingen variëren per wapen type. De EU heeft wapens onderverdeeld in 7 categorien. In de verordening staan steeds de bewerkingen welke uitgevoerd dienen te worden per wapen onderdeel (bijvoorbeeld loop frame afsluiter enz.) Vervolgens staat in een tabel welk onderdeel per wapensoort wel of niet een bewerking moet ondergaan. Zo ziet men bijvoorbeeld, dat bij volautomatische wapens het afvuurmechanisme verwijderd wordt en bij semi-automatische wapens niet.

Bevestigingstechnieken zijn gespecificeerd. Inzet stukken zoals pennen en staven moeten zijn van een hardheid van 58 -0; + 6 HRC. Lasprocessen dienen te geschieden volgens het TIG-las proces met als toevoegmateriaal roestvrij staal type ER 316 L

Wapensoorten:

1 Pistolen (enkelschotspistolen, semiautomatische pistolen)

2 Revolvers (achterladers en voorladers)

3 Lange enkelschotsvuurwapens (niet basculerend, dus geen kieploopwapens)

4 Basculerende vuurwapens (bv. met gladde loop, met getrokken loop, combinatie, valblok-/rolblokmechanisme, korte en lange vuurwapens, enkelloops dubbelloops etc)

5 Lange repeteervuurwapens (met gladde loop, met getrokken loop) Meerschots Grendelwapens, pompaktie wapens leveraction wapens

6 Lange semiautomatische vuurwapens (met gladde loop, met getrokken loop)

7 (Vol)automatische vuurwapens: bv. geselecteerde aanvalsgeweren, (sub)machinegeweren, (vol)automatische pistolen

8 Voorlaadwapens

 

aanpassingen pistolen

 

Bewerkingen Pistolen

De loop:

1.2 Als de loop vrij is (niet vastgemaakt), over de hele lengte van de kamerwand een gleuf maken (breedte > ½ kaliber en maximaal 8 mm) en in de loop vanaf het begin van de kamer (lengte ? 2/3 van de loop) een stop of een staaf goed vastlassen.

1.3 In het eerste derde van de loop vanaf de kamer, hetzij gaten boren (met een diameter van minimaal 2/3 van de diameter van de boring voor vuurwapens met gladde loop en de hele diameter van de boring voor alle andere wapens; het ene gat naast het andere, drie voor korte wapens, zes voor lange wapens), of na de kamer een V-vormige gleuf maken (hoek 60 ± 5°) waarbij de loop lokaal wordt opengemaakt, hetzij na de kamer in langsrichting een gleuf maken (breedte 8-10 mm ± 0,5 mm, lengte ? 52 mm) op dezelfde plaats als de gaten, of in langsrichting een gleuf maken (breedte 4-6 mm ± 0,5 mm) vanaf de kamer tot op 5 mm van de monding.

1.4 Voor lopen met een toevoergeleider, de toevoergeleider verwijderen.

Slede:

4.1. Meer dan 50 % van het afsluitervlak met een hoek tussen 45 en 90 graden verspanend bewerken of verwijderen.

4.2. De slagpin verwijderen of verkorten.

4.3. Het slagpingat verspanend bewerken en vastlassen.

4.4. De vergrendelingsnokken in de slede verspanend verwijderen.

4.5. Indien van toepassing(mogelijk), de binnenzijde van de voorste bovenrand van de uitwerpopening in de slede verspanend bewerken tot een hoek van 45 graden.

De kast / frame:

5.1. De toevoergeleider verwijderen.

5.2. Ten minste 2/3 van de slederails aan weerszijden van de kast verspanend verwijderen.

5.3. De sledestop vastlassen.

5.4. De demontage van pistolen met kast van polymeer voorkomen door lassen. Volgens de nationale wetgeving kan dit proces worden uitgevoerd na de controle door de nationale autoriteit.

Het magazijn: 1 van de onderstaande bewerkingen:

8.1. Het magazijn puntsgewijs vastlassen aan de kast of de hendel, naargelang het soort wapen, om te voorkomen dat het magazijn wordt verwijderd.

8.2. Als het magazijn ontbreekt, laspunten aanbrengen op de plaats van het magazijn of een grendel plaatsen om voorgoed te voorkomen dat een magazijn wordt ingeschoven.

Gelduidemper:

In het geval een wapen voorzien is van een geluiddemper kan ook deze onklaar gemaakt worden aan het wapen.

10.1. Door middel van een pen van gehard staal voorkomen dat de geluiddemper van de loop wordt verwijderd, of de geluiddemper vastlassen als hij deel uitmaakt van het wapen.

10.2. Alle inwendige delen van de geluiddemper en de bevestigingspunten ervan verwijderen zodat alleen een buis overblijft. Om de 5 cm gaten boren in de overblijvende buitenste buis

 

Aanpassingen revolvers

Revolvers:

De Loop:

1.2. Als de loop vrij is (niet vastgemaakt), over de hele lengte van de kamerwand een gleuf maken (breedte > ½ kaliber en maximaal 8 mm) en in de loop vanaf het begin van de kamer (lengte ? 2/3 van de loop) een stop of een staaf goed vastlassen.

1.3. In het eerste derde van de loop vanaf de kamer, hetzij gaten boren (met een diameter van minimaal 2/3 van de diameter van de boring voor vuurwapens met gladde loop en de hele diameter van de boring voor alle andere wapens; het ene gat naast het andere, drie voor korte wapens, zes voor lange wapens), of na de kamer een V-vormige gleuf maken (hoek 60 ± 5°) waarbij de loop lokaal wordt opengemaakt, hetzij na de kamer in langsrichting een gleuf maken (breedte 8-10 mm ± 0,5 mm, lengte ? 52 mm) op dezelfde plaats als de gaten, of in langsrichting een gleuf maken (breedte 4-6 mm ± 0,5 mm) vanaf de kamer tot op 5 mm van de monding.

1.5. Voorkomen dat de loop van de kast wordt verwijderd door gebruikmaking van een pen van gehard staal of door vastlassen.

De Cilinder (trommel)

3.1. Alle binnenwanden uit de cilinder verwijderen over minimaal 2/3 van de lengte ervan door verspanend een cirkelvormige ring ? diameter van de huls aan te brengen.

3.2. Waar mogelijk, vastlassen om te voorkomen dat de cilinder uit de kast wordt verwijderd of, als dit niet mogelijk is, passende maatregelen nemen om de verwijdering onmogelijk te maken.

Afsluiter / mechanisme / bascuul

7.2. De slagpin verwijderen, het slagpingat vergroten tot een diameter van minimaal 5 mm en het slagpingat vastlassen.

Voorladers

9.1. De nippel(s) verwijderen of vastlassen, het gat (de gaten) dichtlassen.

 

Aanpassingen geweren enkelschots

Geweren enkelschots (niet basculerend)

De Loop:

1.1. Als de loop aan de kast bevestigd is(1), de loop aan het mechanisme vastmaken met een pen van gehard staal (diameter > 50 % kamer, minimaal 4,5 mm) door de kamer en de kast. De pen moet worden vastgelast(2).

1.2. Als de loop vrij is (niet vastgemaakt), over de hele lengte van de kamerwand een gleuf maken (breedte > ½ kaliber en maximaal 8 mm) en in de loop vanaf het begin van de kamer (lengte ? 2/3 van de loop) een stop of een staaf goed vastlassen.

1.3. In het eerste derde van de loop vanaf de kamer, hetzij gaten boren (met een diameter van minimaal 2/3 van de diameter van de boring voor vuurwapens met gladde loop en de hele diameter van de boring voor alle andere wapens; het ene gat naast het andere, drie voor korte wapens, zes voor lange wapens), of na de kamer een V-vormige gleuf maken (hoek 60 ± 5°) waarbij de loop lokaal wordt opengemaakt, hetzij na de kamer in langsrichting een gleuf maken (breedte 8-10 mm ± 0,5 mm, lengte ? 52 mm) op dezelfde plaats als de gaten, of in langsrichting een gleuf maken (breedte 4-6 mm ± 0,5 mm) vanaf de kamer tot op 5 mm van de monding.

Afsluiter/grendelkop

2.1. De slagpin verwijderen of verkorten.

2.2. Het grendelvlak verspanend bewerken met een hoek van minimaal 45 graden en op een oppervlakte van meer dan 50 % van het afsluitervlak.

2.3. De slagpin vastlassen.

Indien het wapen is voorzien van een geluiddemper.

10.1. Door middel van een pen van gehard staal voorkomen dat de geluiddemper van de loop wordt verwijderd, of de geluiddemper vastlassen als hij deel uitmaakt van het wapen.

10.2. Alle inwendige delen van de geluiddemper en de bevestigingspunten ervan verwijderen zodat alleen een buis overblijft. Om de 5 cm gaten boren in de overblijvende buitenste buis.

 

 

aanpassingen basculerende geweren

Basculerende geweren. (superpose en juxtapose hagelgeweren)

De loop

1.1 Als de loop vrij is (niet vastgemaakt), over de hele lengte van de kamerwand een gleuf maken (breedte > ½ kaliber en maximaal 8 mm) en in de loop vanaf het begin van de kamer (lengte ? 2/3 van de loop) een stop of een staaf goed vastlassen.

1.2 In het eerste derde van de loop vanaf de kamer, hetzij gaten boren (met een diameter van minimaal 2/3 van de diameter van de boring voor vuurwapens met gladde loop en de hele diameter van de boring voor alle andere wapens; het ene gat naast het andere, drie voor korte wapens, zes voor lange wapens), of na de kamer een V-vormige gleuf maken (hoek 60 ± 5°) waarbij de loop lokaal wordt opengemaakt, hetzij na de kamer in langsrichting een gleuf maken (breedte 8-10 mm ± 0,5 mm, lengte ? 52 mm) op dezelfde plaats als de gaten, of in langsrichting een gleuf maken (breedte 4-6 mm ± 0,5 mm) vanaf de kamer tot op 5 mm van de monding.

Mechanisme (bascule)

7.1. Door verspanende bewerking een kegel van minimaal 60 graden (apexhoek) maken om een basisdiameter te verkrijgen van minstens 1 cm of de diameter van het afsluitervlak.

7.2. De slagpin verwijderen, het slagpingat vergroten tot een diameter van minimaal 5 mm en het slagpingat vastlassen.

Indien het wapen is voorzien van een geluiddemper.

10.2. Alle inwendige delen van de geluiddemper en de bevestigingspunten ervan verwijderen zodat alleen een buis overblijft. Om de 5 cm gaten boren in de overblijvende buitenste buis.

 

Aanpassingen meerschots geweren

Lange meerschots vuurwapens (repeteervuurwapens, niet semi auto)

De Loop:

1.1 Als de loop aan de kast bevestigd is(1), de loop aan het mechanisme vastmaken met een pen van gehard staal (diameter > 50 % kamer, minimaal 4,5 mm) door de kamer en de kast. De pen moet worden vastgelast(2).

1.2 Als de loop vrij is (niet vastgemaakt), over de hele lengte van de kamerwand een gleuf maken (breedte > ½ kaliber en maximaal 8 mm) en in de loop vanaf het begin van de kamer (lengte ? 2/3 van de loop) een stop of een staaf goed vastlassen.

1.3 In het eerste derde van de loop vanaf de kamer, hetzij gaten boren (met een diameter van minimaal 2/3 van de diameter van de boring voor vuurwapens met gladde loop en de hele diameter van de boring voor alle andere wapens; het ene gat naast het andere, drie voor korte wapens, zes voor lange wapens), of na de kamer een V-vormige gleuf maken (hoek 60 ± 5°) waarbij de loop lokaal wordt opengemaakt, hetzij na de kamer in langsrichting een gleuf maken (breedte 8-10 mm ± 0,5 mm, lengte ? 52 mm) op dezelfde plaats als de gaten, of in langsrichting een gleuf maken (breedte 4-6 mm ± 0,5 mm) vanaf de kamer tot op 5 mm van de monding.

Afsluiter/grendelkop

2.1. De slagpin verwijderen of verkorten.

2.2. Het grendelvlak verspanend bewerken met een hoek van minimaal 45 graden en op een oppervlakte van meer dan 50 % van het afsluitervlak.

2.3. De slagpin vastlassen.

Magazijn / Magazijnbuis

8.1. Het magazijn puntsgewijs vastlassen aan de kast of de hendel, naargelang het soort wapen, om te voorkomen dat het magazijn wordt verwijderd.

8.2. Of als het magazijn ontbreekt, laspunten aanbrengen op de plaats van het magazijn of een grendel plaatsen om voorgoed te voorkomen dat een magazijn wordt ingeschoven.

8.3. Bij een buismagazijn een pen van gehard staal door het magazijn, de kamer en de kast drijven. Vastlassen.

Indien het wapen is voorzien van een geluiddemper.

10.1. Door middel van een pen van gehard staal voorkomen dat de geluiddemper van de loop wordt verwijderd, of de geluiddemper vastlassen als hij deel uitmaakt van het wapen.

10.2 Alle inwendige delen van de geluiddemper en de bevestigingspunten ervan verwijderen zodat alleen een buis overblijft. Om de 5 cm gaten boren in de overblijvende buitenste buis.

 

Aanpassingen semi auto geweren

Lange Semi automatische vuurwapens.

De Loop:

1.1 Als de loop aan de kast bevestigd is(1), de loop aan het mechanisme vastmaken met een pen van gehard staal (diameter > 50 % kamer, minimaal 4,5 mm) door de kamer en de kast. De pen moet worden vastgelast(2).

1.2 Als de loop vrij is (niet vastgemaakt), over de hele lengte van de kamerwand een gleuf maken (breedte > ½ kaliber en maximaal 8 mm) en in de loop vanaf het begin van de kamer (lengte ? 2/3 van de loop) een stop of een staaf goed vastlassen.

1.3 In het eerste derde van de loop vanaf de kamer, hetzij gaten boren (met een diameter van minimaal 2/3 van de diameter van de boring voor vuurwapens met gladde loop en de hele diameter van de boring voor alle andere wapens; het ene gat naast het andere, drie voor korte wapens, zes voor lange wapens), of na de kamer een V-vormige gleuf maken (hoek 60 ± 5°) waarbij de loop lokaal wordt opengemaakt, hetzij na de kamer in langsrichting een gleuf maken (breedte 8-10 mm ± 0,5 mm, lengte ? 52 mm) op dezelfde plaats als de gaten, of in langsrichting een gleuf maken (breedte 4-6 mm ± 0,5 mm) vanaf de kamer tot op 5 mm van de monding.

1.4 Voor lopen met een toevoergeleider, de toevoergeleider verwijderen.

Afsluiter/grendelkop

2.1. De slagpin verwijderen of verkorten.

2.2. Het grendelvlak verspanend bewerken met een hoek van minimaal 45 graden en op een oppervlakte van meer dan 50 % van het afsluitervlak.

2.3. De slagpin vastlassen.

Slede:

4.5. Indien van toepassing, de binnenzijde van de voorste bovenrand van de uitwerpopening in de slede verspanend bewerken tot een hoek van 45 graden.

Automatisch systeem (repeteer systeem)

6.1. De zuiger en het gassysteem vernietigen door snijden of lassen.

6.2. Het afsluiterblok verwijderen, het vervangen door een stalen stuk en dit vastlassen, of het afsluiterblok met minimaal 50 % verkleinen, het vastlassen en de vergrendelingsnokken van de grendelkop afzagen.

Magazijn / Magazijnbuis

8.1. Het magazijn puntsgewijs vastlassen aan de kast of de hendel, naargelang het soort wapen, om te voorkomen dat het magazijn wordt verwijderd.

8.2. Of als het magazijn ontbreekt, laspunten aanbrengen op de plaats van het magazijn of een grendel plaatsen om voorgoed te voorkomen dat een magazijn wordt ingeschoven.

8.3. Bij een buismagazijn een pen van gehard staal door het magazijn, de kamer en de kast drijven. Vastlassen.

Indien het wapen is voorzien van een geluiddemper.

10.1. Door middel van een pen van gehard staal voorkomen dat de geluiddemper van de loop wordt verwijderd, of de geluiddemper vastlassen als hij deel uitmaakt van het wapen.

10.2 Alle inwendige delen van de geluiddemper en de bevestigingspunten ervan verwijderen zodat alleen een buis overblijft. Om de 5 cm gaten boren in de overblijvende buitenste buis.

 

aanpassingen volautomatische geweren

Automatische lange vuurwapens.

De Loop:

1.1 Als de loop aan de kast bevestigd is(1), de loop aan het mechanisme vastmaken met een pen van gehard staal (diameter > 50 % kamer, minimaal 4,5 mm) door de kamer en de kast. De pen moet worden vastgelast(2).

1.2 Als de loop vrij is (niet vastgemaakt), over de hele lengte van de kamerwand een gleuf maken (breedte > ½ kaliber en maximaal 8 mm) en in de loop vanaf het begin van de kamer (lengte ? 2/3 van de loop) een stop of een staaf goed vastlassen.

1.5 In het eerste derde van de loop vanaf de kamer, hetzij gaten boren (met een diameter van minimaal 2/3 van de diameter van de boring voor vuurwapens met gladde loop en de hele diameter van de boring voor alle andere wapens; het ene gat naast het andere, drie voor korte wapens, zes voor lange wapens), of na de kamer een V-vormige gleuf maken (hoek 60 ± 5°) waarbij de loop lokaal wordt opengemaakt, hetzij na de kamer in langsrichting een gleuf maken (breedte 8-10 mm ± 0,5 mm, lengte ? 52 mm) op dezelfde plaats als de gaten, of in langsrichting een gleuf maken (breedte 4-6 mm ± 0,5 mm) vanaf de kamer tot op 5 mm van de monding.

1.6 Voor lopen met een toevoergeleider, de toevoergeleider verwijderen.

Afsluiter/grendelkop

2.1. De slagpin verwijderen of verkorten.

2.2. Het grendelvlak verspanend bewerken met een hoek van minimaal 45 graden en op een oppervlakte van meer dan 50 % van het afsluitervlak.

2.3. De slagpin vastlassen.

Automatisch systeem (repeteer systeem)

6.1. De zuiger en het gassysteem vernietigen door snijden of lassen.

6.2. Het afsluiterblok verwijderen, het vervangen door een stalen stuk en dit vastlassen, of het afsluiterblok met minimaal 50 % verkleinen, het vastlassen en de vergrendelingsnokken van de grendelkop afzagen.

6.3. Het trekkermechanisme aaneenlassen en, zo mogelijk, aan de kast vastlassen. Indien lassen binnen in de kast niet mogelijk is: het afvuurmechanisme verwijderen en de lege ruimte adequaat opvullen (bv. door er een passend stuk in vast te lijmen of ze met epoxyhars op te vullen).

6.4. De demontage van het sluitsysteem van de hendel op de kast voorkomen door vastlassen of passende maatregelen nemen om de verwijdering onmogelijk te maken. Het toevoermechanisme van wapens met munitietoevoer met behulp van een patroonband goed vastlassen.

Magazijn / Magazijnbuis

8.1. Het magazijn puntsgewijs vastlassen aan de kast of de hendel, naargelang het soort wapen, om te voorkomen dat het magazijn wordt verwijderd.

8.2. Of als het magazijn ontbreekt, laspunten aanbrengen op de plaats van het magazijn of een grendel plaatsen om voorgoed te voorkomen dat een magazijn wordt ingeschoven.

Indien het wapen is voorzien van een geluiddemper.

10.1. Door middel van een pen van gehard staal voorkomen dat de geluiddemper van de loop wordt verwijderd, of de geluiddemper vastlassen als hij deel uitmaakt van het wapen.

10.2 Alle inwendige delen van de geluiddemper en de bevestigingspunten ervan verwijderen zodat alleen een buis overblijft. Om de 5 cm gaten boren in de overblijvende buitenste buis.

 

Aanpassingen volautomatische pistolen

Automatische pistolen.

De Loop:

1.1 Als de loop aan de kast bevestigd is(1), de loop aan het mechanisme vastmaken met een pen van gehard staal (diameter > 50 % kamer, minimaal 4,5 mm) door de kamer en de kast. De pen moet worden vastgelast(2).

1.2 Als de loop vrij is (niet vastgemaakt), over de hele lengte van de kamerwand een gleuf maken (breedte > ½ kaliber en maximaal 8 mm) en in de loop vanaf het begin van de kamer (lengte ? 2/3 van de loop) een stop of een staaf goed vastlassen.

1.3 In het eerste derde van de loop vanaf de kamer, hetzij gaten boren (met een diameter van minimaal 2/3 van de diameter van de boring voor vuurwapens met gladde loop en de hele diameter van de boring voor alle andere wapens; het ene gat naast het andere, drie voor korte wapens, zes voor lange wapens), of na de kamer een V-vormige gleuf maken (hoek 60 ± 5°) waarbij de loop lokaal wordt opengemaakt, hetzij na de kamer in langsrichting een gleuf maken (breedte 8-10 mm ± 0,5 mm, lengte ? 52 mm) op dezelfde plaats als de gaten, of in langsrichting een gleuf maken (breedte 4-6 mm ± 0,5 mm) vanaf de kamer tot op 5 mm van de monding.

1.4 Voor lopen met een toevoergeleider, de toevoergeleider verwijderen.

Afsluiter/grendelkop

2.1. De slagpin verwijderen of verkorten.

2.2. Het grendelvlak verspanend bewerken met een hoek van minimaal 45 graden en op een oppervlakte van meer dan 50 % van het afsluitervlak.

2.3. De slagpin vastlassen.

Slede:
4.1. Meer dan 50 % van het afsluitervlak met een hoek tussen 45 en 90 graden verspanend bewerken of verwijderen. 4.2. De slagpin verwijderen of verkorten.

4.3. Het slagpingat verspanend bewerken en vastlassen.

4.4. De vergrendelingsnokken in de slede verspanend verwijderen.

4.5. Indien van toepassing, de binnenzijde van de voorste bovenrand van de uitwerpopening in de slede verspanend bewerken tot een hoek van 45 graden.

Kast: 5.1. De toevoergeleider verwijderen.

5.2. Ten minste 2/3 van de slederails aan weerszijden van de kast verspanend verwijderen.

5.3. De sledestop vastlassen.

5.4. De demontage van pistolen met kast van polymeer voorkomen door lassen. Volgens de nationale wetgeving kan dit proces worden uitgevoerd na de controle door de nationale autoriteit.

Automatisch systeem (repeteer systeem)

6.1. De zuiger en het gassysteem vernietigen door snijden of lassen.

6.2. Het afsluiterblok verwijderen, het vervangen door een stalen stuk en dit vastlassen, of het afsluiterblok met minimaal 50 % verkleinen, het vastlassen en de vergrendelingsnokken van de grendelkop afzagen.

6.3. Het trekkermechanisme aaneenlassen en, zo mogelijk, aan de kast vastlassen. Indien lassen binnen in de kast niet mogelijk is: het afvuurmechanisme verwijderen en de lege ruimte adequaat opvullen (bv. door er een passend stuk in vast te lijmen of ze met epoxyhars op te vullen).

6.4. De demontage van het sluitsysteem van de hendel op de kast voorkomen door vastlassen of passende maatregelen nemen om de verwijdering onmogelijk te maken. Het toevoermechanisme van wapens met munitietoevoer met behulp van een patroonband goed vastlassen.

Magazijn / Magazijnbuis

8.1. Het magazijn puntsgewijs vastlassen aan de kast of de hendel, naargelang het soort wapen, om te voorkomen dat het magazijn wordt verwijderd.

8.2. Of als het magazijn ontbreekt, laspunten aanbrengen op de plaats van het magazijn of een grendel plaatsen om voorgoed te voorkomen dat een magazijn wordt ingeschoven.

Indien het wapen is voorzien van een geluiddemper.

10.1. Door middel van een pen van gehard staal voorkomen dat de geluiddemper van de loop wordt verwijderd, of de geluiddemper vastlassen als hij deel uitmaakt van het wapen.

10.2 Alle inwendige delen van de geluiddemper en de bevestigingspunten ervan verwijderen zodat alleen een buis overblijft. Om de 5 cm gaten boren in de overblijvende buitenste buis.

 

Aanpassingen voorlaad wapens

Voorlaad wapens:

De Loop:

1.2 Als de loop vrij is (niet vastgemaakt), over de hele lengte van de kamerwand een gleuf maken (breedte > ½ kaliber en maximaal 8 mm) en in de loop vanaf het begin van de kamer (lengte ? 2/3 van de loop) een stop of een staaf goed vastlassen.

1.3 In het eerste derde van de loop vanaf de kamer, hetzij gaten boren (met een diameter van minimaal 2/3 van de diameter van de boring voor vuurwapens met gladde loop en de hele diameter van de boring voor alle andere wapens; het ene gat naast het andere, drie voor korte wapens, zes voor lange wapens), of na de kamer een V-vormige gleuf maken (hoek 60 ± 5°) waarbij de loop lokaal wordt opengemaakt, hetzij na de kamer in langsrichting een gleuf maken (breedte 8-10 mm ± 0,5 mm, lengte ? 52 mm) op dezelfde plaats als de gaten, of in langsrichting een gleuf maken (breedte 4-6 mm ± 0,5 mm) vanaf de kamer tot op 5 mm van de monding.

Ontstekingssysteem:

9.1. De nippel(s) verwijderen of vastlassen, het gat (de gaten) dichtlassen