EU onklaar Nederlandse wet

EU onklaar uitgelegd

 

EU deactivering (EU-onklaar)

Vanaf 8-april 2016 is EU- verordening 2015/2403 van kracht. Hierin staan dwingende minimale eisen ten behoeve van het onklaar maken van vuurwapens in landen van de Europese Unie.

Deze regelgeving geld voor alle landen van de EU en dient verplicht gevolgd te worden vanaf 8- april 2016.

Landen hebben wel de mogelijkheid om via nationale wetgeving strengere eisen op te leggen boven op deze eisen. Indien een land daar voor kiest melden zij deze strengere eisen bij de Europese commissie, waarna deze het publiceert op de website van de Europese Commissie.

Wat houd dit praktisch gezien in:

Een wapen is pas officieel onklaar gemaakt als het gebeurd is op de wijze zoals omschreven in de bijlagen bij de verordening. Voor iedere wapensoort gelden verschillende minimale bewerkingen. Het onklaar maken mag enkel gebeuren door instanties of bedrijven welke door de overheid van dat land zijn aangewezen. Na het onklaar maken dienen de wapens gekeurd te worden door een officiële instantie, die door de overheid is aangewezen. Het onklaar maken en keuren kan ook binnen dezelfde instantie of bedrijf, hiervoor gelden dan specifieke regels.

Na het keuren krijgt het wapen stempels zoals voorgeschreven door de EU verordening en een certificaat zoals voorgeschreven door de EU verordening. De certificaten zijn opgesteld in de taal van het land van onklaar maken plus in het Engels.

De gegevens van onklaar gemaakte wapens worden bewaard voor een periode van 20 jaar. (enkel de gegevens van de wapens, niet van de kopers/eigenaren)

De wapens dienen vervolgens altijd vergezeld te gaan van het certificaat.

Na het onklaar maken zijn de wapens geen vuurwapens meer volgens EU-richtlijn 91/477/EEG

Uitwisseling per land.

Tussen landen die geen strengere eisen hebben opgelegd binnen hun grondgebied, mogen EU- onklaar gemaakte wapens zonder meer worden uitgewisseld. Indien er wel strengere eisen zijn, kan het land van herkomst deze strengere eisen aanbrengen en dit in een extra verklaring/certificaat bewijzen.

 

 

EU onklaar in de Nederlandse wet

 

EU verordening en Nederlandse Wet

Nederland heeft de EU verordening 2015/2403 per 13 mei 2016 opgenomen in de wet. (zie staatscourant 2016-26810) Hiertoe is het gedeelte in art. 18 van de Regeling Wapens en Munitie welke gaat over onklaar gemaakte wapens aangepast. Het gaat dan specifiek om art. 18 rwm eerste lid, onder a en 3e lid.

De oude wijze van onklaar maken volgens de bijlage II van de RWM is daarmee komen te vervallen. De wetgever heeft dan ook deze bijlage en de daarbij behorende tekeningen uit de RWM gehaald. Er gelden daarmee ook geen extra maatregelen boven op de wijze van onklaar maken volgens EU verordening 2015/2403.

In Nederland kunnen daarmee alle EU-onklaar gemaakte wapens uit alle lidstaten van de EU legaal voorhanden gehouden worden.

Entiteit in Nederland:

Per 28 oktober 2019 is de Korpschef van Politie aangewezen als de bevoegde Entiteit voor de controle op onbruikbaar gemaakte wapens. De Korpschef heeft hiertoe mandaat gegeven aan de medewerkers wapentechniek van het Team Inspectie en Reparatie, Politie-Uitrusting, Dienst Facilitair Management te Apeldoorn. Ondertussen 19-3-2020 is deze dienst operationeel en worden de eerste certificaten uitgegeven.

 

Onklaar, nog vuurwapen of niet?

 

LET OP: NOG WEL VUURWAPEN)

EU richtlijn 91/477/EEG, schrijft voor dat onklaar gemaakte wapens geen vuurwapens meer zijn. Echter het is landen van de EU vrij op punten af te wijken van een richtlijn. (in tegenstelling tot een verordening)

Dit houdt voor Nederland in dat onklaar gemaakte wapens officieel altijd nog wel gezien worden als een vuurwapen, immers de Nederlandse definitie van een vuurwapen is: een voorwerp bestemd of geschikt om projectielen of stoffen door een loop af te schieten, waarvan de werking berust op het teweegbrengen van een scheikundige ontploffing of een andere scheikundige reactie

Aangezien een onklaar gemaakt vuurwapen in beginsel wel bestemd is voor………., blijft het voor onze wet een vuurwapen. Onklaar gemaakte vuurwapens zijn dan ook ondergebracht onder artikel 18 vrijgestelde vuurwapens. Alles is vrijgesteld, behalve dragen in het openbaar en onverpakt vervoeren etc.

Dit maakt in principe weinig uit voor het bezit, de overdracht enzovoorts.

Andere landen hebben in hun wet bepalingen voor de omgang met onklaar gemaakte wapens, naast de bepalingen voor de omgang met vuurwapens.

In Nederland blijft men ze gewoon beschouwen als vuurwapens en verleend men vrijstellingen voor een groot aantal handelingen.