Meldplicht onklaar gemaakte wapens / goed nieuws !!!

Beste klanten/verzamelaars en andere belanghebbende,

Volgens de vrijstelling van art 18RWM die gaat over onklaar gemaakte wapens bestaat er een meldplicht voor deze wapens.
Enige tijd geleden is deze meldplicht voor onklaar gemaakte wapens ter sprake gekomen in een rechtszaak en werd daarbij heel spijtig de verdachte veroordeeld voor het niet melden van zijn onklaar gemaakte wapens.

Als erkend wapenhandel hebben wij deze meldplicht altijd geïnterpreteerd als zijnde een eenmalige meldplicht welke door ons als verkopende partij verzorgd wordt direct na het verkrijgen van het certificaat. Bij wisseling van eigenaar hoeft dan niet steeds het wapen opnieuw aangemeld te worden door de nieuwe eigenaar.

Vanwege de ontstane verwarring hebben wij deze interpretatie van de meldplicht voorgelegd aan Justitie. Wij kregen daarop een bevestigend antwoord en hebben voor u dit antwoord bijgevoegd in de afbeeldingen. (Cursief gedrukt leest u onze vraag, daaronder onder het kopje belangrijke nuances de bevestiging)

Wat houdt dit concreet in. Indien u bij ons een onklaar gemaakt wapen koopt of een wapen onklaar laat maken, dan heeft u geen zorgen over de meldplicht. Wij hebben op onze naam het wapen aangemeld als zijnde onklaar gemaakt en deze melding volstaat om te voldoen aan de meldplicht.

Wij zullen vanaf heden bij ieder wapen een extra verklaring afgeven waarin wij verklaren het wapen te hebben aangemeld bij de korpschef. Daarmee heeft u als nieuwe eigenaar een bewijs dat voor het betreffende wapen aan de meldplicht is voldaan.

Indien u een onklaar gemaakt wapen in het buitenland koopt of bij een niet erkend wapenhandelaar zult u uiteraard wel zelf moeten voldoen aan de meldplicht.

Binnenkort zal uitgebreide uitleg over de meldplicht geplaatst worden in de rubriek wetgeving.