Vrijgestelde vuurwapens

In Nederland zijn verschillende soorten vuurwapens vrijgesteld van de vergunningsplicht en vrij te bezitten vanaf 18 jaar.

Met name een aantal soorten wapens welke zijn vervaardigd voor 1945. Men zegt vaak zwartkruitwapens van voor 1945. De regeling waarin dit beschreven is, is art 18 RWM. (artikel 18 van de Regeling Wapens en Munitie) Enkel het voorhanden hebben van de wapens is zonder vergunning toegestaan. Dat betekend in principe het in het bezit hebben.

LET OP Het dragen van het wapen is verboden.Onder dragen verstaan we het onverpakt of gebruiksklaar bij hebben van het wapen op openbare weg of terreinen. Het schieten met een vrijgesteld wapen en het bezitten van munitie ervoor is enkel toegestaan met een vergunning.

In de bijgevoegde documenten in deze rubriek vindt u de tekst van de Regeling Wapens en munitie, een beslissingsschema waarmee u zelf kunt bepalen of een bepaald wapen onder de vrijstelling van art 18RWM valt, een stukje uit de Circulaire wapens en munitie over het schieten met vrijgestelde wapens en een aantal handige links.

De regelgeving omtrent antieke vrijgestelde wapens is niet eenvoudig. Wij hebben daarom voor u geprobeerd een aantal praktijkvoorbeelden op deze site te publiceren.

LINKS
Vereniging van Nederlandse Wapenverzamelaars vvnw.nl
Fare Consultants Fareconsultants

download pdf art 18RWM